Luxus peldbaseini

Luxus peldbasein Niilus

428 x 225 x 128cm

Luxus peldbasein Jangtse

530 x 225 x 150cm