Minibaseini

Luxus minibasein Round

200 X 92cm

Cena 4999.- eur

Luxus minibasein Nizza

225 x 155cm

Cena 4790.- eur

Luxus minibasein Meridian

200 x 200 x 92cm

Cena 5499.- eur

Luxus minibasein Milan

200 x 200 x 92cm

Cena 5990.- eur

Luxus minibasein Diamant

213 x 213 x 92cm

Cena 6499.- eur

Luxus minibasein Opus

230 x 230 x 92cm

Cena 5999.- eur

Luxus minibasein Atlantis

225 x 225 x 92cm

Cena 6999.- eur

Luxus minibasein Vulcan

230 x 230 x 92cm

Cena 8990.- eur

Luxus minibasein Party

380 x 225 x 92cm

Cena 14990.- eur